Firma MAGNOLIA Cecylia Kuzak-Czop w Podegrodziu dostosował procesy przetwarzania danych osobowych do zasad zgodnych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO). W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest MAGNOLIA Cecylia Kuzak-Czop Podegrodzie 210A, 33-386 Podegrodzie, tel. 516960607, e-mail: biuro@weselegrod.pl, oraz że:

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zapytania, zamówienia oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym MAGNOLIA Cecylia Kuzak-Czop zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia oraz prawnie uzasadniony interes Administratora umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
  3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: nazwę, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, NIP/Pesel;
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Państwo umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 1 dane osobowe mogą być lub są udostępniane innym odbiorcom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Informujemy, że mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
  7. Informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji zamówienia lub zawarcia i wykonywania umowy Klientem;
  9. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z właściwymi przepisami prawa.